För oss...
Är det personligt

Vi insåg behovet av vår produkt när vår VD Magnus brände ut sig medan han var grundare för sin tidigare satsning. Det skedde trots att han arbetade med läkare och hade tillgång till terapeuter. Han trodde att han inte behövde någon hjälp och att han var oövervinnerlig. Nu skapar vi en produkt som skulle engagera även en envis, "oövervinnelig" och stressad grundare.

Vår vision

Vi anser att varje individ bör sträva efter att göra välmående till sitt naturliga tillstånd.

Vårt uppdrag

Vårt mål är att ge individer möjlighet att uppnå sina välmåendemål.

Vi drivs av

Ett syfte

Magnus Liungman

Chief Executive Officer


Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. 13 års erfarenhet från vården. Grundare och VD för Doctrin, närvarande i 4 länder med 1,5 miljoner besök årligen.

Javier Ubillos

Chief Technology Officer


Civilingenjör i datavetenskap. 15 års erfarenhet som chef för teknik och utveckling. Produktägare på Spotify (under den höga tillväxten från 100 till 1500 ingenjörer). VP of engineering på Magine. CTO på Looklet. Forskare vid Swedish Institute of Computer Science.

Dr. Kerstin Jeding

Chief Science Officer


Legitimerad psykolog med examen från Uppsala universitet. Doktorsexamen från Oxford University i stress på arbetsplatsen. Författare till fem böcker. Forskare vid Karolinska Institutet. Klinikchef, vice vd och styrelseledamot på Stressmottagningen.

Shane Correa

Chief Commercial Officer


Mer än 15 års erfarenhet av B2B SaaS Customer Success and Sales, inklusive som CCO och VP CS. SLT-medlem som tagit två B2B SaaS-företag genom hypertillväxt och PE Exits (från 70 till 300 respektive 25 till 100 anställda på 2 år).

Together, we can make wellbeing easy

Backed by YC