Stress på jobbet – vår viktigaste fråga?

stress på jobbet

Det har varit mycket prat om arbetsrelaterad stress i Sverige de senaste 25 åren. Har stress på jobbet helt enkelt blivit en seglivad snackis som “alla” känner igen sig i, eller är det en av organisationens viktigaste strategiska frågor? Många av oss har lätt att intuitivt förstå varför stress på arbetet är en viktig fråga, men vilka är egentligen de sakliga argumenten?

För mycket stress utan tillräcklig återhämtning

Om vi utsetts för stress på jobbet under en längre tid utan att få chans att återhämta oss påverkas hälsan negativt. Det har visats bortom tvivel både i kontrollerade laboratoriestudier och i verkliga livet. Utöver stress på jobbet lever dessutom många av oss idag hektiska liv utanför arbetet med sociala umgängen, familjeaktiviteter och händelser som man förväntas engagera sig i.  

Höga kostnader

Högre nivåer av stress leder till högre kostnader och sämre utfall för ett företag. Kostnaderna döljer sig på flera olika poster, bland annat:

  • Sjukskrivningskostnader, direkt och indirekt
  • Kostnader för rehab, stöd eller behandling
  • Sjuknärvarokostnader
  • Sänkt produktivitet
  • Ökad personalomsättning
  • Svårare att rekrytera
  • Negativ påverkan på arbetskulturen
  • Sämre innovationskapacitet
  • Försämrad kommunikation

Som du förstår så hänger dessa faktorer ihop. Utöver den direktpåverkan som stress har på prestationer i form av exempelvis sänkt förmåga att fatta beslut eller fokusera, så har stress också andra förmågor som i sin tur påverkar produktiviteten negativt: minskad innovationsförmåga och försämrad kommunikation.

Deloitte beräknar att hela  84% av kostnaden för stress uppstår långt före medarbetaren blir sjukskriven och behöver kostsamma rehabiliteringsinsatser - lägger din arbetsgivare sina investeringar för att minska stressrelaterad ohälsa på rätt ställe? För många är det en ögonöppnare att se att merparten av stressens kostnader alltså inte uppstår när en medarbetare börjar uppvisa tydlig ohälsa till följd av stress.

Det lönar sig att arbeta proaktivt med hälsa

 Det är vanligtvis långt före, medan medarbetaren fortfarande är frisk men inte kan arbeta till sin fulla potential på grund av stressen.  Ändå lönar det sig för en arbetsgivare att hjälpa till med behandling och andra reaktiva åtgärder för en medarbetare som utvecklat symtom (man får tillbaka 2,6 gånger investeringen, dvs ROI 2,6), men det lönar sig minst dubbelt så mycket eller mer (ROI 5,3-10,8) att vara proaktiv förebygga ohälsa tex genom att öka medvetenheten, fånga upp tidiga varningssignaler och utbilda . Och det är just vad vi strävar efter att göra på NudgeLabs - vi höjer medvetenheten på ett personligt sätt, kan visa mycket tidiga varningssignaler eller riskbeteenden redan hos oss som är friska så att vi proaktivt kan bevara vår hälsa. Följ med på vår resa att göra välmående på arbetet till ett naturligt tillstånd även i en högpresterande och stressig samtid!

Se mer om hur Deloitte räknar i rapporten “Mental health and employers. Refreshing the case for investment. January 2020.”

Vill du veta mer om hur vi arbetar för att proaktivt förbättra hälsan och samtidigt öka  prestationsförmågan? Hör av dig till oss så pratar vi mer!

Om författaren

MSc in Psychology from Uppsala University, PhD from University of Oxford in workplace stress. Author of five books. Previously researcher at Karolinska Institutet, and Head of Clinic, deputy CEO and director of the board at Stressmottagningen.

Visa dina anställda att du bryr dig

Visa dina anställda

 att du

 bryr dig

För- och efternamn
E-post

Genom att fylla i detta formulär så godkänner du att NudgeLabs lagrar din personliga information för att kunna kontakta dig via telefon eller e-post för att ge dig ytterligare information om företagets produkt. Du kan närsomhelst återkalla ditt godkännande genom att skicka ett e-post hit. Här kan du läsa om vår integritetspolicy.